Skicovné: 1 400 Kč
(k úhradě při objednání)
Doplatek: 1 750 Kč
(k úhradě při konečném schválení)
Celkem: 3 150 Kč
Ceny jsou uváděny bez DPH.

Poutače / Reklamní a informační tabule / Board 3

V rámci tohoto balíčku získáte nápaditý grafický návrh jakékoliv poutače, reklamní nebo informační tabule, plachty, vlajky apod.

Balíček obsahuje 3 grafické koncepty navržené zkušenými grafiky, ze kterých si v rámci první revize vyberete jeden pro finální dopracování. Návrhy můžete celkem 5× připomínkovat a vracet k přepracování. Pokud vám tento počet revizí nebude stačit, můžete si snadno přiobjednat další (cena každé další revize je 600 Kč + DPH).

Prvotní návrhy můžete očekávat nejpozději do 5 pracovních dnů od chvíle, kdy bude na náš účet připsána vaše úhrada skicovného a budeme mít od vás všechny podklady potřebné k zahájení prací. Potřebujete-li návrh rychleji, uveďte to v zadávacím formuláři. O průběhu zakázky budete informováni e-mailem.
Doplatek ceny balíčku uhradíte až po konečném schválení grafického návrhu. K balíčku si můžete objednat hned nebo kdykoliv později některé z doplňkových služeb. Doporučujeme zejména výrobu poutače, v rámci které vám doporučíme optimální materiál i výrobní technologii.

Grafický návrh obdržíte v tiskovém PDF kompatibilním se všemi používanými polygrafickými technologiemi, v případě návrhu řezané grafiky v některém vektorovém formátu.

Objednat

x