Skicovné: 1 700 Kč
(k úhradě při objednání)
Doplatek: 3 400 Kč
(k úhradě při konečném schválení)
Celkem: 5 100 Kč
Ceny jsou uváděny bez DPH.

Poutače / Polepy automobilů a strojů / Auťák 2

V rámci tohoto balíčku získáte nápaditý grafický návrh grafiky pro polep automobilu nebo jiného dopravního prostředku nebo stroje. Polep může být buď pro celoplošné provedení nebo ve formě jednotlivých samolep.

Balíček obsahuje 2 grafické koncepty navržené zkušenými grafiky, ze kterých si v rámci první revize vyberete jeden k finálnímu dopracování. Návrhy můžete celkem 5× připomínkovat a vracet k přepracování. Pokud vám tento počet revizí nebude stačit, můžete si snadno přiobjednat další (cena každé další revize je 600 Kč + DPH).

Prvotní návrhy můžete očekávat nejpozději do 5 pracovních dnů od chvíle, kdy bude na náš účet připsána vaše úhrada skicovného a budeme mít od vás všechny podklady potřebné k zahájení prací. Potřebujete-li návrh rychleji, uveďte to v zadávacím formuláři. O průběhu zakázky budete informováni e-mailem.
Doplatek ceny balíčku uhradíte až po konečném schválení grafického návrhu. K balíčku si můžete objednat hned nebo kdykoliv později některé z doplňkových služeb. Doporučujeme zejména výrobu samolep s jejich případnou aplikací (odborným nalepením).

Grafický návrh obdržíte v tiskovém PDF kompatibilním se všemi používanými polygrafickými technologiemi, v případě návrhu řezané grafiky v některém vektorovém formátu.

Objednat

x