Tiskoviny / Brožura, kniha, publikace / Brožura

Potřebujete-li navrhnout a vysadit celou publikaci, zvolte tento balíček.

Sami si můžete stanovit počet navrhovaných grafických konceptů, počet revizí a další parametry. Cena balíčku závisí na rozsahu publikace, množství zpracovávaných podkladů a dalších parametrech, které si sami zadáte.

Prvotní návrhy layoutů můžete očekávat nejpozději do 5 pracovních dnů od chvíle, kdy bude na náš účet připsána vaše úhrada skicovného a budeme mít od vás všechny podklady potřebné k zahájení prací. Termín zpracování celé sazby a předtiskové přípravy publikace pak závisí na jejím rozsahu. O průběhu zakázky budete informováni e-mailem.
Doplatek ceny balíčku uhradíte až po konečném schválení zakázky. K balíčku si můžete objednat hned nebo kdykoliv později některé z doplňkových služeb. Doporučujeme zejména tisk.

Výsledný soubor předtiskové přípravy obdržíte v tiskovém PDF kompatibilním se všemi používanými polygrafickými technologiemi.

x