Logo a jednoduchý logo manuál na CD

Finalizované návrhy loga rozpracované do pěti nejčastěji používaných datových formátů vám standardně předáme prostřednictvím on-line logo manuálu, odkud si můžete vše potřebné kdykoliv stáhnout. Pokud však požadujete zaslání loga a logo manuálu i na CD pro potřebu archivace, objednejte si k balíčku i tuto doplňkovou službu. Cena již zahrnuje i zasílací náklady.
x