Zpracování přihlášky ochranné známky

Svoje logo můžete nechat registrovat Úřadem průmyslového vlastnictví jako ochrannou známku. Zajistíte si tak do budoucna, že na váš trh ve vašem oboru podnikání nevstoupí nikdo, kdo by mohl podobností názvu nebo grafickým provedením loga parazitovat na vaší značce. Zpracování přihlášky ochranné známky si můžete doobjednat k jakémukoliv balíčku návrhu loga jako doplňkovou službu. Zpracovanou přihlášku pak podáte Úřadu průmyslového vlastnictví. Součástí naší služby zpracování přihlášky není provádění rešerší či jiných služeb vykonávaných Úřadem průmyslového vlastnictví či patentními zástupci (pouze vám připravíme nezbytné formality pro podání přihlášky a sdělíme obvyklý postup při jejím podání). x